Abeceda moderátora

Použité

Helena Čertíková

Túžba stať sa moderátorom je veľmi blízka mnohým mladým ľuďom.

Ide o profesiu, ktorá je tvorivá, prináša vždy niečo nové, je atraktívna a vysoko cenená mediálnym publikom.

POZOR!

  • Majú drobné poškodenia a známky používania, ako napríklad porušenie obalu,pečiatka.
  • Aj napriek týmto drobným chybičkám "krásy" môžu poslúžiť k plnohodnotnému štúdiu.

Dostupné (10ks)

Viac detailov

Tabuľka dát

Rok vydania 2012
Autor Helena Čertíková
ISBN 978-80-89439-33-1
Počet strán 130
Vydal Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Detaily

Ako uvádza autorka, docentka Helena Čertíková, nemá návod na to, ako sa stať slávnym. Ponúka však návod na poctivé zvládnutie moderátorského remesla. V deviatich kapitolách oboznamuje čitateľa s jeho tajmi. Robí tak erudovane a zrozumiteľne. Je to aj tým, že vysvetľuje na príkladoch z mediálnej praxe, ponúka cvičenia. Tie môžu slúžiť ako dobrý tréning i pre všetkých, ktorí sa verejne prezentujú hovoreným prejavom. Preto nestačí knihu si prečítať, ale opakovane sa k nej vracať, pretože vždy v nej čitateľ nájde niečo, čo mu pomôže zlepšiť prejav. Autorka zúročila v tejto obsahovo fundovanej a prakticky veľmi dobre využiteľnej knižke svoje pedagogické majstrovstvo, za ktorým je dlhoročná práca s mnohými tvorivými pracovníkmi rozhlasu a televízie. Knižka je doplneným a rozšíreným vydaním úspešného učebného textu Moderátor za mikrofónom (2008).