Sídlo a údaje predajcu:

Knižnično-informačné stredisko Vysokej školy Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

  •  

Mgr. Michal Jankovič

Vedúci oddelenia KIEVS

Telefonický kontakt: 031 / 773 28 37

michal.jankovic@vsdanubius.sk

Anglelika Kollárová

účtareň

Telefonický kontakt: 031 / 773 28 22

Otváracie hodiny

pondelok

Zatvorené

 

utorok

8:00 - 15:30

streda

8:00 - 15:30

štvrtok

8:00 - 15:30

piatok

8:00 - 15:30

sobota

8:00 - 14:00

Vysoká škola Danubius s.r.o.

Fučíková 269

925 21 ládkovičovo

IČO: 36 264 113

DIČ: 2021886955

IČ DPH: Nie sme platiteľmi DPH

spol.zap.v OS Trnava, odd: Sro, vl.č.15270/T

č.účtu: 0201927056/0900

IBAN: SK6909000000000201927056

BIC: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa - pob. Sládkovičovo

alebo ČSOB - pob. Galanta

č.účtu: 4010081885/7500

IBAN:SK0675000000004010081885

BIC: CEKOSKBX