Knižnica Vysokej školy Danubius

Online katalóg

Registrácia

1. Registračný poplatok používateľa (jednorázový) 5,00 €

2. Členský poplatok používateľa na jeden kalendárny rok 1,70 €

Cenník služieb a sankčných poplatkov

Kontaktujte nás

e-mailom: kniznica@vsdanubius.sk
telefonicky: 031 / 773 28 38