Komunikačné stratégie v komunikatívnom vyučovaní cudzích jazykov Zväčšiť

Komunikačné stratégie v komunikatívnom vyučovaní cudzích jazykov

Nový produkt

Adriana Pčolinská

Táto publikácia ponúka ucelený pohľad na problematiku efektívnej komunikácie v intenciách cudzojazyčnej výučby.

Viac detailov

9,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2009
Autor Adriana Pčolinská
ISBN 978-80-89267-37-8
Počet strán 112
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove

Detaily

Proces komunikácie je v predkladanej publikácii pertraktovaný nielen z pohľadu didaktického, ale tiež lingvistického, pragmatického, psycholingvistického a interkultúrneho... autorka prezentuje jej vlastný tzv. Dynamický model produkcie reči, ktorý navrhla s cieľom usúvzťažniť lingvistický a sociálny aspekt procesu komunikácie.