Moderné trendy v cudzojazyčnom vzdelávaní Zväčšiť

Moderné trendy v cudzojazyčnom vzdelávaní

Nový produkt

Alica Harajová

  • Publikácia je rozdelená do troch častí. V prvej popisuje autorka históriu, prechod od učebníc k digitálnym prezentáciám. V druhej časti rozsiahlejšie popisuje charakteristiku multimediálneho programu a modelových cvičení. A v tretej časti predstavuje novú formu vzdelávania - E-learning, ktorá najmä v dištančnej forme štúdia na vysokých školách, zohráva nezastupiteľnú úlohu.

8,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2008
Autor Alica Harajová
ISBN 978-80-89267-17-0
Počet strán 86
Vydal Vysoká škola v Sladkovičove