Interkultúrna komunikácia a krajinoveda vo výučbe nemeckého jazyk Zväčšiť

Interkultúrna komunikácia a krajinoveda vo výučbe nemeckého jazyk

Nový produkt

Alica Harajová

  • Predkladaná publikácia sa zaoberá problematikou osvojovania cudzieho jazyka na vyšších úrovniach tohto fenoménu, t.j. cudzí jazyk v nej vystupuje v svojej celistvosti – ako výsek kultúry. 

Viac detailov

5,40 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2010
Autor Alica Harajová
ISBN 978-80-89267-53-8
Počet strán 232
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove

Detaily

Predkladá historický vývoj pojmov „reálie a krajinoveda, pričom sa odráža od definícií nemecky píšucich autorov. Prínosom pre oblasť teórie a výučby (z teoretického aj praktického hľadiska) je odbúravanie stereotypov a osvojovanie nových rolí a vzorov správania sa.