Údaje a ich význam v moderných politických kampaniach

Nový produkt

Počítačová technológia zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v modernej spoločnosti. Monografia prináša jedinečný pohľad na to, ako sa s údajmi obchoduje a ako sa využívajú na politický vplyv. Technológie založené na údajoch sú nevyhnutnou súčasťou moderných politických kampaní. Otázkou je, či je to vhodné? A aký vplyv to má nielen na jednotlivých voličov, ale aj na politické prostredie ako celok.

Tabuľka dát

Rok vydania 2019
Autor Rastislav Funta
ISBN 978-80-7392-322-8
Počet strán 72
Vydal MSD Brno