Premeny rodiny v čase - Kultúrno-historické paralely

Nový produkt

Náš pocit komfortnosti vo svete môže porásť len vtedy, ak sa v našom svete vyznáme, a to je možné len spoznávaním spoločenských procesov, ich možných príčin a dôsledkov. Táto vedecká monografi a sa pokúsi poskytnúť nové uhly pohľadu na sledovanie spoločenských udalostí a prostredníctvom nich ponúkať iné alternatívy na ich riešenie, a tým prispieť k lepšej existencii a spolunažívaniu v spoločnosti.

Tabuľka dát

Rok vydania 2019
Autor Hermína Mareková
ISBN 978-80-7392-319-8
Počet strán 165
Vydal MSD Brno