Teória a prax manažmentu kvality sociálnych služieb

Nový produkt

Problematika manažmentu kvality v SR je dlhodobo diskutovanou témou vo všetkých oblastiach verejného a súkromného sektora. Hlavným cieľom jej implementovania do manažmentu zariadenia sociálnych služieb je tvorba stratégie zlepšovania služieb prostredníctvom neustáleho zlepšovania všetkých činností, ktoré súvisia s existenciou zariadenia.

23,30 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2019
Autor Petronela Šebestová
ISBN 978-80-7392-320-4
Počet strán 221
Vydal MSD Brno