Sociálny štát a jeho budúcnosť vo svete

Nový produkt

  • Zborník
  • Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára konaného dňa 13.5.2011. Zborník obsahuje 12 príspevkov.

Viac detailov

2,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2011
ISBN 978-80-89267-65-1
Počet strán 184
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove

Detaily

Viacerí autori sa zhodujú v názore, že sociálny štát v súčasnosti prechádza krízou, ktorá so sebou prináša nutné prehodnocovanie programov a zásad jeho jednotlivých predstaviteľov Naproti tomu iní autori tento trend vo svojich prácach vyvracajú, respektíve ho považujú za veľmi postupný a v konečnom dôsledku marginálny. V tejto fáze je ťažko určiť, ktorý pohľad je realistickejší a viac vystihuje podstatu budúceho vývoja. Spoločenská diskusia o potrebných reformách sociálnej oblasti hovorí skôr o tendenciách k tomu, čo Keller ironicky nazýva „modernizáciou sociálneho štátu“, hoci na makroekonomických ukazovateľoch sa to pravdepodobne prejaví až neskôr.