Aktuálne problémy pracovného práva a sociálnej legislatívy po novele Zákonníka práce

Nový produkt

  • Zborník príspevkov z odbornej konferencie konanej v dňoch 27. – 28. októbra 2011 zameranej na problémy pracovného
  • práva vzhľadom na novelu (resp. novely) zákonníka práce. Jednotlivé príspevky sa venujú postojom, východiskám a takisto aj jednotlivým zmenám z viacerých pohľadov. V zborníku je zaradených 14 príspevkov.

2,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2012
ISBN 978-80-89267-87-3
Počet strán 160
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove