Právna zodpovednosť v medicíne

Nový produkt

Pavol Kádek
  • Právna úprava zodpovednosti za protiprávne konanie pri výkone rôznych vyšetrovacích, diagnostických, terapeutických alebo preventívnych medicínskych úkonov je imanentnou súčasťou právneho poriadku SR. Publikácia poskytuje kompletné spracovanie problematiky.

6,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2012
Autor Pavol Kádek
ISBN 978-80-89267-88-0
Počet strán 312
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove