Od ideológie k politike rasizmu

Nový produkt

Jarmila Švihranová

  • Cieľom monografie je priblížiť na Slovensku málo známu tému historického rasizmu a jeho odrazu v koloniálnom prostredí. Pozornosť slovenskej historickej obce sa sústreďuje na mimoeurópske udalosti pomerne málo, no je potrebné si uvedomiť, že dianie mimo Európy nebolo izolovaným od tendencií rodiacich sa na európskom kontinente.

7,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2015
Autor Jarmila Švihranová
ISBN 978-80-8167-020-6
Počet strán 218
Vydal Vysoká škola Danubius