Filozofické základy sociálnej práce

Nový produkt

Tatiana Sedová ; Jarmila Chovancová

  • Skriptá sa skladajú z dvoch častí.

Viac detailov

1,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2007
Autor Tatiana Sedová ; Jarmila Chovancová
ISBN 978-80-224-09986-5
Počet strán 60
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove

Detaily

  • prvá časť tematizuje filozofické základy sociálnej práce ako akademickej disciplíny so zreteľom na problematiku sociálneho poriadku, vzťah jedinca, spoločnosti a štátu,
  • druhá rozsiahlejšia časť je venovaná problematike sociálnej spravodlivosti ako problému sociálnej a politickej filozofie, typológii jej chápania, základným koncepciám tak vzhľadom na dejinnú retrospektívu, ako aj na súčasné koncepcie.