Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie

Nový produkt

Monika Čambáliková

  • Publikácia vznikla v rámci Centra excelentnosti pre výskum a rozvoj občianskej participácie: zvládanie výziev 21. Storočia – COPART a ako učebný text pre kurzy Sociálny štát, Modely sociálneho štátu v Európe a Sociálny štát a globalizácia.

5,60 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2009
Autor Monika Čambáliková
ISBN 978-80-89267-33-0
Počet strán 138
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove