Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti

Nový produkt

Peter Ondrejkovič

  • Publikácia sa zaoberá vybranými sociálno-patologickými javmi, ktoré charakterizuje vo vzájomných príčinných súvislostiach.

Viac detailov

3,50 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2009
Autor Peter Ondrejkovič
ISBN 978-80-89267-28-6
Počet strán 148
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove

Detaily

Najväčší priestor autor venuje problematike chudoby, pretože práve tá je príčinou, ale súčasne často aj dôsledkom sociálno-patologických javov. Publikácia je po obsahovej stránke bohatá na informácie a podnetná pre hľadanie účinnejších riešení vybraných problémov.

Prevziať