Paradoxy prosperity (Hlavné línie sociálnej kritiky v ére globalizácie I)

Nový produkt

Ľuboš Blaha

  • Monografia pojednáva o problematike sociálneho štátu a konzumnej spoločnosti.

Viac detailov

5,10 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2010
Autor Ľuboš Blaha
ISBN 978-80-89267-48-4
Počet strán 160
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove

Detaily

  • Autor načrtáva hlavné otázky, ktoré sú aktuálne v súčasnom diskurze na pôde sociálnej , politickej a morálnej filozofie ako problém blahobytu, slobody konzumu. Práca reflektuje názory významných sociálnych kritikov či už z prostredia liberalizmu, komunitarizmu, kritickej teórie, ako aj z iných teoretických prúdov reflektujúcich problém globalizácie z filozofického alebo ekonomického hľadiska. 

Prevziať