Sociálne partnerstvo: Inštitúcia, stratégia, vízia

Nový produkt

  • Monika Čambáliková 
  • Publikácia vznikla v rámci Centra excelentnosti pre výskum a rozvoj občianskej participácie: zvládanie výziev 21. Storočia – COPART a ako učebný text pre kurzy Sociálny štát, Modely sociálneho štátu v Európe a Sociálny štát a globalizácia

3,40 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2008
Autor Monika Čambáliková
ISBN 978-80-89267-13-2
Počet strán 92
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove