Politika rodovej rovnosti: Úvod do teórie politiky rodovej rovnosti

Nový produkt

  • Zuzana Kulašiková
  • Publikácia venovaná problematike rodovej politiky, teda problematike, ktorá v našich podmienkach nie je systematicky rozpracovaná. Autorka rozoberá teoretické východiská, na ktorých je politika rodovej rovnosti postavená, a z ktorých čerpá svoje východiská, a to z oblasti teórie verejnej politiky, ako aj z oblasti feministickej politickej filozofie.

3,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2008
Autor Zuzana Kulašiková
ISBN 978-80-89267-20-0
Počet strán 238
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove