Vybrané otázky odvetvových verejných ekonomík a financií

Nový produkt

  • Oskar Novotný, Ján Králik a Jan Králík
  • Tento prístup predstavuje pre autorov teoretické chápanie aj metodologický či metodický postup pri analýzach procesov spätých s formovaním a realizáciou verejných služieb konkrétnych odvetvových štruktúr verejnej ekonomiky a jej financií.

Viac detailov

1,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2009
Autor Oskar Novotný ; Ján Králik
ISBN 978-80-89267-27-9
Počet strán 180
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove

Detaily

Vhodne rámcuje procesy v racionálnom výklade (vymedzenie procesov, ich kategórií, vzťahov a systémových väzieb). Umožňuje formulovať vhodné usmernenia v štruktúrach verejných ekonomík motivujúc verejné služby, predovšetkým zvládnutím finančných zdrojov a ich tokov.