Vybrané problémy verejnej ekonomiky a verejných financií

Nový produkt

  • Oskar Novotný a kol.
  • Autori spracovali komplexnú problematiku viacerých zložitých okruhov z oblasti verejnej ekonomiky, verejných financií, ale aj verejnej politiky, či marketingu. V tejto monografii sa prelínajú aspekty verejných financií, verejných rozpočtov, verejných výdavkov v špecifickej kultúrnej oblasti, či východiská uplatňovania marketingu v súkromnej a verejnej sfére.  

1,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2011
Autor Oskar Novotný ; Ján Králik ; Dušan Masár
ISBN 978-80-89267-67-5
Počet strán 176
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove