Problémy marketingu vo verejnom sektore

Nový produkt

  • Dušan Masár
  • Autor sa snažil v tejto publikácii systematicky analyzovať problematiku možnej aplikácie marketingových prístupov v nekomerčnej sfére, t.j. vo verejnom sektore. V monografii sú okrem základných marketingových východísk spracované socioekonomické a verejno-politické aspekty uplatňovania marketingových nástrojov.

Viac detailov

6,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2013
Autor Dušan Masár
ISBN 978-80-89267-94-1
Počet strán 164
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove

Detaily

Resp. prístupov v podnikaní a v činnostiach inštitúcií verejnej ekonomiky. Forma a rozsah spracovania predkladanej monografie ponúka zorientovanie sa v problematike verejnej politiky a marketingu.