Možnosti zvyšovania efektívnosti ekonomiky a verejnej správy v SR

Nový produkt

  • Oskar Novotný a kol.
  • Štúdie v predloženom vedeckom zborníku kolektívu vysokoškolských učiteľov FVPaVS VŠS vznikli na podklade ich výskumu v uplynulom období.

Viac detailov

6,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2013
Autor Oskar Novotný a kol.
ISBN 978-80-89267-92-7
Počet strán 204
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove

Detaily

  • Obsahuje štyri časti. Príspevky upozorňujú na upadajúci záujem občanov o veci verejné, na kontrolný systém v územnej samospráve, teoretickým východiskám uplatňovania marketingu vo verejnej politike a v činnostiach inštitúcií verejnej ekonomiky, prináša pohľad na problematiku výdavkov domácností v SR. 

Prevziať