Teória a prax rozpočtovej politiky (vybrané otázky a problémy)

Nový produkt

  • Dušan Kozovský
  • Cieľom monografie je oboznámiť čitateľov s vybranými otázkami a problémami rozpočtovej teórie a politiky.

Viac detailov

5,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2013
Autor Dušan Kozovský
ISBN 987-80-89267-97-2
Počet strán 403
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove

Detaily

  • Okrem nevyhnutných teoreticko-metodologických prístupov by sa mal čitateľ oboznámiť aj so súčasnou praxou rozpočtovej politiky v Slovenskej republike a Európskej únii vrátane nových prístupov a metód, ktoré môžu viesť k zvyšovaniu efektívnosti, transparentnosti a účinnosti v tejto oblasti.