Politická participácia občanov v podmienkach SR

Nový produkt

  • Natália Kováčová
  • Publikácia sa svojím obsahom zaoberá fenoménom politickej participácie v demokratickej spoločnosti, participáciou občanov v referendách, politickou participáciou voličov vo voľbách do NR SR a hlavnými trendami voličského správania v Eurovoľbách.

7,50 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2014
Autor Natália Kováčová
ISBN 978-80-8167-022-0
Počet strán 164
Vydal Vysoká škola Danubius