Vybrané otázky z problematiky ekonómie

Nový produkt

  • Dušan Masár
  • Publikácia sa svojím obsahom zaoberá predmetom skúmania všeobecnej ekonomickej teórie, východiskovými ekonomickými pojmami, prehľadom dejín ekonomického myslenia, trhovým mechanizmom, základmi účtovníctva, daňovou problematikou a tiež obsahom a úlohami finančného manažmentu.

4,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2014
Autor Dušan Masár
ISBN 978-80-8167-021-3
Počet strán 77
Vydal Vysoká škola Danubius