Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku

Nový produkt

  • Monika Čambáliková ; Tatiana Sedová
  • Zborník z konferencie. (2007) Je rozdelený do piatich kapitol.

Viac detailov

4,50 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2007
ISBN 978-80-89267-07-1
Počet strán 328
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove

Detaily

  1. Teoreticko-metodologické aspekty exklúzie.
  2. Nástroje na elimináciu a zmiernenie sociálneho vylúčenia.
  3. Sociálna spravodlivosť, chudoba a príjem ako problémy sociálnej exklúzie.
  4. Kumulovaná marginalizácia jednotlivcov, komunít a skupín ohrozených exklúziou.
  5. Vzdelanie a jazykové kompetencie ako nástroj inklúzie.