Rekodifikácia súkromného práva v SR – ako ďalej?

Nový produkt

  • Zborník
  • Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zborník obsahuje 12 príspevkov.

2,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2009
ISBN 978-80-8926-744-6
Počet strán 142
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove