Právno-kultúrne dedičstvo Veľkej Moravy a súčasnosť

Nový produkt

  • Miroslav Daniš zborník
  • Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Fakulty práva Janka Jesenského. Obsah zborníka tvoria príspevky pedagógov, ktorí v ňom prezentujú svoje publikačné výstupy. V zborníku je zaradených 9 príspevkov. (2014)

2,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2014
ISBN 978-80-8167-008-4
Počet strán 122
Vydal Vysoká škola Danubius

Odporúčané publikácie