Staronové morálno-filozofické princípy a dôstojná smrť človeka

Nový produkt

  • Zborník
  • Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej výročnej konferencie Ústavu etiky Vysokej školy Danubius v Sládkovičove a Inštitútu aplikovanej etiky profesora Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok V Košiciach 2015 konanej dňa 9. apríla 2015.

6,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2015
ISBN 978-80-8167-044-2
Počet strán 180
Vydal Vysoká škola Danubius

Odporúčané publikácie