Psychológia I. (Psychické procesy)

Nový produkt

  • Elena Kopcová
  • Vybrané kapitoly z psychológie pre študentov sociálnej práce.

    V tejto časti autorka predstavuje začiatky psychológie, jej východiská a podstatu, jednotlivé prístupy ku skúmaniu človeka v psychológii ako aj významných predstaviteľov a ich psychologické teórie, metódy výskumu v psychológii.

Tabuľka dát

Rok vydania 2012
Autor Elena Kopcová
ISBN 978-80-89267-71-2
Počet strán 72
Vydal Vysoká škola v Sládkovičove

Odporúčané publikácie