Človek v systéme sociálnych otázok

Nový produkt

  • Vasiľ Kusin
  • Spoločnosť v jej jednotlivých vývojových etapách, vyjadrujúcich relatívne uzavretý sociálny celok rámcovaný jemu vlastným typom kultúry, racionality prezentovanej vedou a technikou, ekonomickým potenciálom, technologickou vyspelosťou, najmä - technizáciou a racionalizáciou práce.

Viac detailov

11,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2015
Autor Vasiľ Kusín
ISBN 978-80-8167-038-1
Počet strán 186
Vydal Vysoká škola Danubius

Detaily

Jej humanizácie prostredníctvom vytvárania sociálne žičlivého prostredia - sa vytvárajú pre túto základnú ľudskú činnosť (prácu) dôstojné z hľadiska kultivácie človeka prijateľnejšie, pokrok stimulujúce prostredie pre zmysluplnú sebarealizáciu jej subjektov.

Odporúčané publikácie