Vademékum : študenta vysokej školy

Nový produkt

  • Miroslav Daniš a Petronela Šebestová
  • Publikácia je určená predovšetkým pre študentov, ale aj pre vysokoškolských pedagógov. Hlavným zámerom vydania publikácie je oboznámiť študentov vysokej školy o jej základnom poslaní, ako vrcholnej vzdelávacej ustanovizni.Viac detailov

5,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2015
Autor Miroslav Daniš ; Petronela Šebestová
ISBN 978-80-8167-033-6
Počet strán 103
Vydal Vysoká škola Danubius

Detaily

Publikácia sa zaoberá aj otázkami etikety a komunikácie vo vzťahu učiteľ - študent. Autori sa rozhodli zaradiť do publikácie aj základné pravidlá modelu EFQM, ktorý trvale zabezpečuje systém kvality výučby na vysokej škole. V závere publikácie sú uvedené vzorové typy školských a záverečných prác a ich vizualizácia. Spracovanie odbornej metodiky vychádza z platnej slovenskej legislatívy a medzinárodných noriem tak, aby bola zabezpečená unifikácia údajov, sprístupňovanie, spracovanie a uchovávanie záverečných prác na vysokej škole.

Odporúčané publikácie