Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb

Nový produkt

Nadežda Jankelová, Štefánia Moricová, Andrea Jankurová

Oblasť verejnej správy je tradične spájaná s takými charakteristikami ako nepružnosť, neefektívnosť, rigidita, byrokratizácia, konzervatizmus, čo evokuje dojem zaostávania týchto organizácií oproti podnikateľskému sektoru aj v kontexte zavádzania inovatívnych prístupov manažmente.

11,00 €

Tabuľka dát

Rok vydania 2017
Autor Nadežda Jankelová, Štefánia Moricová, Andrea Jankurová
ISBN 978-80-7392-282-5
Počet strán 224
Vydal MSD, spol., s.r.o.

Odporúčané publikácie